Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Stowarzyszenie  „Rozwinąć skrzydła”

 Siedziba: Oleśnica

Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8

NIP: 911-19-30-942

www. stowarzyszeniesp3.zosolesnica.pl

 e-mail: stowarzyszeniesp3@gmail.com

KRS

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 06.04.2007

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 06.04.2007

Numer KRS: 0000278293

Numer REGON: 020529788

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Nr konta bankowego: 30 9584 0008 2001 0013 8224 0001

 

Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” stawia sobie za cel:

Stowarzyszenie organizuje swoje cele poprzez: