Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy „Rozwinąć skrzydła” powstało jako stowarzyszenie wspierające szkołę 06.04.2007 roku. W wyniku reformy oświatowej w 2016 roku gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową i zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła”. Celem stowarzyszenia jest wszelkie wspieranie działań szkoły w postaci: organizowania zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, zajęć sportowych, stypendiów, nagród, wyjazdów.

Zobacz również: