Stowarzyszeniem kieruje Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes – Dariusz Piasecki

Wiceprezes – Anna Boczkowska

Członek Zarządu – Krzysztof Gawroński

Komisja rewizyjna w składzie:

Marzenna Chojnacka

Barbara Błach

Renata Mazur