Co to są eduballe?
To fantastyczne piłki, które uczą! Umieszczone na piłkach litery, cyfry i znaki pozwalają na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego, matematyki, języków obcych i innych edukacji. Rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, orientacji czasowo-przestrzenną oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Zapraszamy młodych oleśniczan na zajęcia organizowane w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Oleśnica „Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
Zajęcia „Więcej ruchu dla maluchów!!” będą się odbywały w 3 grupach: klasa I – II (poniedziałki 15.30 – 16.30), klasa III (środy 15.30 – 16.30) i klasa IV (czwartki 14.30 – 16.30) na sali sportowej SP3 od 25. lutego.
UWAGA!! Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy (71-314-75-51 lub stowarzyszeniesp3@gmail.com) i zgoda rodziców. zgoda – eduballe