Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła”
ul. J. Kochanowskiego 8
56-400 Oleśnica

tel. 71-314-75-51

adres mail: stowarzyszeniesp3@gmail.com