Nazwa, siedziba i adres Nazwa: Stowarzyszenie  „Rozwinąć skrzydła”  Siedziba: Oleśnica Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8 NIP: 911-19-30-942 www. stowarzyszeniesp3.zosolesnica.pl e-mail: stowarzyszeniesp3@gmail.com KRS Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 06.04.2007 Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 06.04.2007 Numer KRS: 0000278293 Numer REGON: 020529788 Rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Nr konta bankowego: 30 9584 0008 2001 0013 8224 0001  

Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” stawia sobie za cel:

Stowarzyszenie organizuje swoje cele poprzez:

Przydatne linki: